: 21-05-13 12:57
ーǫー国ݤ⡢歴ܪޡ
 ٣ : koreaclub
hit : 283  
ͣܪ̫会ーǫー国ݤ˪Īơ歴ܪު˪롹ҷーǫー12国̫発国ݤ拡બ続̸込ު顢ݤ歴ܪ˪ߪު˪ꡢѢ򥪷ƪ国η˪Ȫ˪ʪ롹ת

ーǫーϪު国ʫͪ対Юټߪ㪬Ԫު˪롹Ȫޫʫ経済ܫëêꡢת߾㰪ꪹС国ͣΣʫͪߧ𹪬檸ͪʪȪתーǫーϡ国対応ڪ続強ު򥪵롹̪
ーǫー国国内総ߧGDP↑ݤꪬҴ44ު߾㰪60ު߾㰪̪

ーǫー国̸̫תAa2ܣߪǪAa2̫21߾3ͪǪꡢ国2015Ҵ12Ū骳ު򥪷ƪ롣湾国1ӫͭAa3国2ӫͭA1Ȫʪêƪ롣á2021.5.12.

 
 

KOREA CLUB COPYRIGHT 2002 GLOBALACE CO.,LTD.KOREA CLUB DER ALLRIGHTS RESERVED.
For More Information Contact web@koreaclub.info Tel)02-733-6777 Fax)02-733-6786